Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

VMware Certification Exam Prep VCP6.5 Exam 2V0 622 2V0 622D

در این مجموعه آموزش با مدارک VMware آشنا شده و مطالب لازم برای اخذ آن ها را بویژه در زمینه vSphere یاد خواهید گرفت.

عنوان اصلی : VMware Certification Exam Prep VCP6.5 Exam 2V0 622 2V0 622D

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 3 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 18 ساعت و 32 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

دوره یادگیری کامل فضا و محصولات VMware