Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

VirtualPairProgrammers – JavaEE Messaging with JMS and MDB

در این کورس آموزشی بسیار ارزشمند با JMS و MDB در زبان برنامه نویسی JavaEE آشنا شده و کدنویسی آن ها را در عمل و از طریق مثالهای کاملا کاربردی یاد می گیرید.

عنوان اصلی : VirtualPairProgrammers - JavaEE Messaging with JMS and MDB

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه DVD به همراه فایلهای تمرینی و به مدت زمان 5 ساعت و 8 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

دوره آموزش JavaEE Messaging with JMS and MDB