Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

TrueFire Robbie Calvo’s 50 R&B Licks You MUST Know

Video Introducing this tutorial

در این دوره آموزشی با Lick ها آشنا شده و سپس نوازندگی 50 مورد از آن ها را در ژانر R&B یاد گرفته و تمرین خواهید کرد. 

عنوان اصلی : TrueFire Robbie Calvo's 50 R&B Licks You MUST Know

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 3 ساعت و 37 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

دوره نوازندگی گیتار