Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Truefire – Ben Lacy Two Hand Groove Guitar – DATA-DVD (2012)

در این مجموعه آموزش بسیار ارزشمند با تکنیک نوازندگی گیتار با دو دست ( Two Hand Groove Guitar ) آشنا شده و پیاده سازی آن را در عمل یاد می گیرید. مدرس مجموعه تمامی مباحث را به زبانی ساده و در عمل به شما یاد میدهد.

عنوان اصلی : Truefire - Ben Lacy - Two Hand Groove Guitar - DATA-DVD (2012)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه DVD به همراه فایلهای تمرینی و به مدت زمان 2 ساعت و 54 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

دوره نوازندگی گیتار