Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

ThePortraitMasters – Home Studio Photoshoot

با مشاهده این دوره آموزشی یاد می گیرید که چطور در منزل تان یک استدیو عکاسی بسازید و در آن عکاسی کنید.

عنوان اصلی : ThePortraitMasters - Home Studio Photoshoot

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 39 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

فیلم یادگیری راه اندازی استدیو خانگی