Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Selenium Automation Interview preparation for SDET

با مشاهده این کورس آموزشی قدم به قدم یاد می گیرید که چطور خود را برای شرکت در مصاحبه های شغلی مربوط به سلنیوم آماده کنید.

عنوان اصلی : Selenium Automation Interview preparation for SDET

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 1 ساعت و 30 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

فیلم یادگیری کار با سلنیوم