Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

F5 Exam 101 – Application Delivery Fundamentals Prep Videos

Video Introducing this tutorial

با مشاهده این کورس آموزشی می توانید خود را برای آزمون بین المللی F5 Exam 101 کاملا آماده کنید.

عنوان اصلی : F5 Exam 101 - Application Delivery Fundamentals Prep Videos

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 3 ساعت و 22 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

فیلم یادگیری شبکه F5