Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Cloud Deployment with AWS

Video Introducing this tutorial

با مشاهده این کورس آموزشی با AWS آشنا شده و همچنین مدرس مبانی کلود را به شما عزیزان یاد میدهد. سپس ایشان چگونگی پیاده سازی کلود بوسیله AWS را تدریس می کند. تمامی مباحث به زبانی ساده و در حین انجام پروژه های واقعی تدریس می شوند تا براحتی آن ها را یاد بگیرید.

عنوان اصلی : Cloud Deployment with AWS

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه CD به همراه فایلهای تمرینی و به مدت زمان 2 ساعت و 55 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

دوره آموزش پیاده سازی Cloud بوسیله AWS