Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Classerium – Joel Grimes 32 bit HDR strobed portraits

Video Introducing this tutorial

در این مجموعه آموزش همراه با مدرس یاد می گیرید که چطور عکس های پرتره بسیار با کیفیت از نظر نوری یعنی عکس های HDR بگیرید.

عنوان اصلی : Classerium - Joel Grimes 32 bit HDR strobed portraits

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 1 ساعت و 51 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

دوره عکاسی HDR