Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Bob Proctor – Paradigm Shift

با مشاهده این کورس آموزشی Bob Proctor یکی از سخنرانان موفقیت و از شرکت کنندگان در فیلم راز به شما عزیزان یاد میدهد که چطور الگوهای زندگی تان و در نتیجه آن ها زندگی تان را تغییر دهید.

عنوان اصلی : Bob Proctor - Paradigm Shift

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 3 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 17 ساعت و 59 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

دوره یادگیری تغییر دادن زندگی تان