Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Even NoSQL Databases have Relationships

Video Introducing this tutorial

اساسا ماهیت داده ها به گونه ای است که با هم ارتباط دارند. حتی داده های دیتابیس های NoSQL هم با یکدیگر روابطی دارند. در این کورس آموزشی یاد می گیرید که چطور روابط داده ها با یکدیگر را در دیتابیس های NoSQL پیاده کنید. مدرس مطالب را به زبانی ساده و در حین کار بر روی پروژه های واقعی به شما دوستان عزیز یاد میدهد. 

عنوان اصلی : Even NoSQL Databases have Relationships

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Technics Publications است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 57 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

دوره یادگیری تنظیم و کار بر روی روابط ( Relationship ) در دیتابیس های NoSQL

You Have Got Gift 25% OFF

Use this Coupon Code “J3JKN396