Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Applying Graphs to Social Network Analysis

Video Introducing this tutorial

با مشاهده این کورس آموزشی بسیار ارزشمند قدم به قدم یاد می گیرید که چطور با استفاده از Graph ها شبکه های اجتماعی را تحلیل کنید. مدرس مجموعه مباحث را به زبانی ساده و در حین کار بر روی پروژه های واقعی به شما عزیزان یاد میدهد. 

عنوان اصلی : Applying Graphs to Social Network Analysis

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Technics Publications است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 49 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

دوره یادگیری تحلیل شبکه های اجتماعی و روابط در آن ها بوسیله Graph ها

You Have Got Gift 25% OFF

Use this Coupon Code “J3JKN396