Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Advanced Negotiation and Conflict Management Skills for IT Professionals

Video Introducing this tutorial

بسیاری از متخصصان IT در حوزه کاری خود یک نابغه هستند ، اما این بدان معنا نیست که بر توانایی ها و مهارت های کار گروهی نظیر مذاکره و رفع تعارض نیز آگاهی دارند. بنابراین خوب است که با مشاهده این کورس آموزشی این دو مهارت بسیار ارزشمند را هم یاد بگیرید. 

عنوان اصلی : Advanced Negotiation and Conflict Management Skills for IT Professionals

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Technics Publications است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 1 ساعت و 48 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

آموزش مهارت های مذاکره و رفع تعارض

You Have Got Gift 25% OFF

Use this Coupon Code “J3JKN396