Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Adobe Photoshop Fundamentals

Video Introducing this tutorial

در این مجموعه آموزش با محیط نرم افزار فتوشاپ و ابزارهای اصلی آن آشنا شده و استفاده از امکانات و ابزارهایش را یاد می گیرید. 

عنوان اصلی : Adobe Photoshop Fundamentals

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Technics Publications است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 1 ساعت و 7 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

مقدمه
مثالهایی از کار با فتوشاپ
آموزش کار بر روی عکسهای مختلف
آموزش کار با پانل های فتوشاپ
دمویی از کار با امکانات و ابزارهای فتوشاپ 

You Have Got Gift 25% OFF

Use this Coupon Code “J3JKN396