Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Schoolism Rendering Reflective Surfaces with Scott Robertson

Video Introducing this tutorial

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با Photoshop یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Rendering Reflective Surfaces with Scott Robertson

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Schoolism است که بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 15 ساعت و 36 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

ادیت عکس ها با فتوشاپ