Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Twenty One Pilots with Adam Hawkins

Video Introducing this tutorial

با مشاهده این کورس آموزشی با موزیک مشهور Twenty One Pilots آشنا شده و یاد می گیرید که چطور آن ساخته شده است.

عنوان اصلی : Twenty One Pilots with Adam Hawkins

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی pureMix است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 2 ساعت و 4 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

فیلم موزیک سازی