Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Jacquire King Mixing Lifeboats

Video Introducing this tutorial

با مشاهده این کورس آموزشی قدم به قدم میکس موزیک ها را یاد گرفته و همراه با مدرس دوره در پروژه های واقعی تجربه و تمرین خواهید کرد.

عنوان اصلی : Jacquire King Mixing Lifeboats

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی pureMix است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 2 ساعت و 48 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

دوره میکس موزیک ها