Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Brian Moncarz Mixing Our Lady Peace

Video Introducing this tutorial

در این دوره آموزشی همراه مدرس مجموعه شده و یاد می گیرید که چطور Mix را با نرم افزارهای مختلف انجام دهید. مدرس مجموعه برای آنکه مباحث را بهتر یاد بگیرید میکس یک موزیک مشهور را همراه شما عزیزان انجام میدهد.

عنوان اصلی : Brian Moncarz Mixing Our Lady Peace

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی pureMix است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 4 ساعت و 17 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

دوره میکس و موزیک سازی

You Have Got Gift 25% OFF

Use this Coupon Code “J3JKN396