Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

How to Master Dodging & Burning in Photoshop

در این دوره آموزشی با ابزارهای Dodge و Burn در نرم افزار ادوبی فتوشاپ آشنا شده و استفاده از آن ها را در پروژه های واقعی همراه با Aaron Nace یاد خواهید گرفت.

عنوان اصلی : How to Master Dodging & Burning in Photoshop

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی PhLearn است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 4 ساعت و 46 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

آموزش کار با ابزارهای فتوشاپ

You Have Got Gift 25% OFF

Use this Coupon Code “J3JKN396