Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Red Hat Certified Specialist in Ansible Automation Prep Course

در این دوره آموزشی قدم به قدم یاد می گیرید که چطور امور مختلف را به کمک Ansible در سرورهای Red Hat اتومات کنید. 

عنوان اصلی : Red Hat Certified Specialist in Ansible Automation Prep Course

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Linux Academy است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 6 ساعت و 20 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

دوره یادگیری راه اندازی و استفاده از Ansible در ردهت