Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Texturing a stylized sword with Substance Painter from Fanny Vergne

در این کورس آموزشی یاد می گیرید که چطور از امکانات و ابزارهای تکستچرینگ نرم افزار Substance Painter استفاده کنید.

عنوان اصلی : Texturing a stylized sword with Substance Painter from Fanny Vergne

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Gumroad است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 38 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

آموزش کار با سابستنس پینتر