Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Summer Inspiration Guide

در این دوره آموزشی هم به عنوان یک آماتور که می خواهد از خانواده خود عکس بگیرد و هم به عنوان یک عکاس حرفه ای بسیار نکات و ترفندها و تکنیک های عکاسی از خانواده ها را پیدا خواهید کرد. 

عنوان اصلی : Summer Inspiration Guide

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Gumroad است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 1 ساعت در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

فیلم یادگیری عکاسی از خانواده ها