Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Sculpting The Head by Danny Mac

Video Introducing this tutorial

با مشاهده این مجموعه آموزش بسیار ارزشمند یاد می گیرید که چطور با ابزارهای نرم افزار زی براش می توانید مدل سازی سر یک کاراکتر انسان را انجام دهید.

عنوان اصلی : Sculpting The Head by Danny Mac

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Gumroad است که بر روی 1 حلقه CD به همراه فایلهای تمرینی و به مدت زمان 1 ساعت و 3 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

دوره آموزشی حجاری و مدل سازی با ZBrush