Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Glauco Longhi – Skin Painting Demo

در این مجموعه آموزش در ضمن پروژه ساخت و نقاشی پوست برای یک کاراکتر بر استفاده از ابزارهای نقاشی در نرم افزار زی براش مسلط خواهید شد.

عنوان اصلی : Glauco Longhi - Skin Painting Demo

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Gumroad است که بر روی 1 حلقه CD و به مدت زمان 2 ساعت و 8 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

دوره آموزشی کار با ابزارهای نقاشی نرم افزار ZBrush