Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Generating Ideas for Environments from Scratch with Janos Gerasch

در این کورس آموزشی بر فرآیند ایده سازی برای ساخت محیط فیلم ، بازی و انیمیشن ها مسلط خواهید شد.

عنوان اصلی : Generating Ideas for Environments from Scratch with Janos Gerasch

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Gumroad است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 38 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

آموزش ایده سازی برای طراحی محیط