Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

D.P.T. (Digital Painting Techniques) Conceptual Architecture Designand The Crash

در این کورس آموزشی یاد می گیرید که چطور طراحی مفهومی و نقاشی لازم برای استفاده در پروژه های فیلم سازی را انجام دهید. مدرس مجموعه مباحث را در حین کار بر روی پروژه ساختمان های در حال تخریب و آتش گرفته یک فیلم اکشن به شما یاد میدهد.

عنوان اصلی : D.P.T. (Digital Painting Techniques) Conceptual Architecture Designand The Crash

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Gumroad است که بر روی 1 حلقه CD و به مدت زمان 2 ساعت و 13 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

دوره آموزشی طراحی و نقاشی مفهومی ساختمان های در حال تخریب و آتش سوری بوسیله نرم افزار Adobe Photoshop