Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Daniel Thiger Bed Rcok

در این دوره آموزشی با نرم افزارهای ساخت بافت یا همان Texture سه بعدی آشنا شده و همراه با مدرس دوره ساخت Texture هایی از جنس تخته سنگ های مختلف را یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Daniel Thiger Bed Rcok

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Gumroad است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 54 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

دوره ساخت بافت یا تکستچر