Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Groove 3 Cracking the Code Michael Angelo Batio

با مشاهده این کورس آموزشی بسیار ارزشمند با آقای Michael Angelo Batio آشنا شده و تجارب کاری و هنر و ایده های ایشان را خواهید شناخت.
همانطور که میدانید Michael Angelo Batio یکی از گیتاریست های بسیار خوش ذوق و حرفه ای است.

عنوان اصلی : Cracking the Code Michael Angelo Batio

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Groove 3 است که بر روی 2 حلقه DVD به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس و به مدت زمان 4 ساعت و 4 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

مصاحبه و آشنایی با آقای Michael Angelo Batio گیتاریست معروف