Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Shoot Deck Lifestyle (Two Models)

با مشاهده این کورس آموزشی بسیار ارزشمند یاد می گیرید که چطور عکاسی فشن و سبک زندگی فشن را با دو مدل عکاسی کنید.

مدرس مجموعه مطالب را به زبانی ساده و در حین کار بر روی پروژه های واقعی به شما دوستان گرامی یاد میدهد.

عنوان اصلی : Shoot Deck Lifestyle (Two Models)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی CreativeLive است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 18 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

آموزش عکاسی فشن از دو مدل ( عکاسی سبک زندگی فشن )

You Have Got Gift 25% OFF

Use this Coupon Code “J3JKN396