Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

How to Photograph Pets in the Studio

Video Introducing this tutorial

بسیاری افراد و خانواده ها حیوانات خانگی دارند و بشدت به آن ها مهر میورزند. برای همین عکاسی از حیوانات خانگی برای آن ها بسیار بسیار اهمیت دارد. در این کورس آموزشی یاد می گیرید که به عنوان یک عکاس می توانید تکنیک های ویژه عکاسی حیوانات خانگی را نیز به مجموعۀ توانایی هایتان بیافزایید. 

عنوان اصلی : How to Photograph Pets in the Studio

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی CreativeLive است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 1 ساعت و 8 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

دوره عکاسی حیوانات خانگی یا ( Pets )

You Have Got Gift 25% OFF

Use this Coupon Code “J3JKN396