Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Computer Architecture

Video Introducing this tutorial

در این دوره آموزشی قدم به قدم معماری کامپیوتر را از ساده تا پیشرفته ترین CPU ها یاد گرفته و همراه با مدرس دوره تجربه و تمرین خواهید کرد.

عنوان اصلی : Computer Architecture

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Coursera است که بر روی 4 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 34 ساعت و 55 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

دوره یادگیری معماری کامپیوتر