Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Texturing and Shading for Games

با مشاهده این کورس آموزشی هم Texturing و هم Shading را برای بازی ها یاد گرفته ، در پروژه های واقعی تمرین و تجربه خواهید کرد.

عنوان اصلی : Texturing and Shading for Games

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی CG Cookie است که بر روی 4 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس ارائه شده و به مدت زمان 22 ساعت و 41 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

آموزش تکستچرینگ برای بازی ها