Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

CGMA – Anatomy for Production

در این دوره آموزشی با مبانی آناتومی آشنا شده و از آن برای تولید فیلم و انیمیشن استفاده خواهید کرد.

عنوان اصلی : CGMA - Anatomy for Production

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی CG Cookie است که بر روی 4 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 34 ساعت و 51 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

دوره یادگیری تولید فیلم و انیمیشن