Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

The Ultimate Guide To Output Exhale

در این دوره آموزشی با امکانات و ابزارهای موجود در بخش Exhale نرم افزار موزیک سازی کنتاکت آشنا شده و استفاده از آن ها را همراه با مدرس دوره تمرین خواهید کرد. 

عنوان اصلی : The Ultimate Guide To Output Exhale

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی AcademyFM است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 1 ساعت و 1 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

فیلم آموزش کار با امکانات Exhale در برنامه کنتاکت