Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Sound Design in Xfer Serum with Zetta

Video Introducing this tutorial

نرم افزار Xfer Serum یکی از برنامه های Synthesizer یا موزیک ساز است. با مشاهده این کورس آموزشی با این نرم افزار آشنا شده ، کار با ابزارهایش را یاد می گیرید و در نهایت موزیک سازی به کمک آن را خواهید آموخت. 

عنوان اصلی : Sound Design in Xfer Serum with Zetta

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی AcademyFM است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 2 ساعت و 1 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

دوره موزیک سازی با نرم افزار Xfer Serum

You Have Got Gift 25% OFF

Use this Coupon Code “J3JKN396