Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Music Theory 101 Understanding Minor Scales

Video Introducing this tutorial

در این کورس آموزشی بسیار ارزشمند با Minor Scale ها در تئوری موسیقی آشنا می شوید. مدرس مباحث را هم به صورت انمیشن و اسلاید توضیح میدهد و هم با استفاده از نرم افزارهای صوتی به شما دوستان گرامی یاد میدهد. 

عنوان اصلی : Music Theory 101 Understanding Minor Scales

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی AcademyFM است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 10 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

فیلم آموزش تئوری های موزیک سازی و بویژه مینور

You Have Got Gift 25% OFF

Use this Coupon Code “J3JKN396