Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Cinematic Intros With Cymatics Samples

یک DJ Set بایستی آغازی بسیار شنیدنی و جذاب داشته باشد. با مشاهده این کورس آموزشی یاد می گیرید که چطور قطعه موزیک هایی با کیفیت برای موزیک هایتان ترتیب دهید.

عنوان اصلی : Cinematic Intros With Cymatics Samples

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی AcademyFM است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 33 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

فیلم آموزش ساخت قطعه موزیک ها و Sample های بسیار شنیدنی برای بخش آغاز موزیک هایتان

You Have Got Gift 25% OFF

Use this Coupon Code “J3JKN396