Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Academy FM Using The Grooves Effect To Add Organic Rhythm To Your Samples

Video Introducing this tutorial

همانطور که میدانید افکت های Groove باعث می شوند موزیک های الکترونیک واقعی بنظر برسند. نه تنها جذابیت بیشتری برای مردم در حال رقص دارند بلکه المان های انسانی به موزیک ها اضافه می کنند.
در این کورس آموزشی یاد می گیرید که چطور در AbletonLive به موزیک های EDM ( Electronic Dance Music ) افکت های Groove بیافزایید. 

عنوان اصلی : Using The Grooves Effect To Add Organic Rhythm To Your Samples

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Academy FM است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 10 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

دوره یادگیری افزودن المان های انسانی تر به موزیک هایتان بوسیله افکت های Groove نرم افزار ابلتون لایو

You Have Got Gift 25% OFF

Use this Coupon Code “J3JKN396