Categories

There are currently no items in your shopping cart.

User Panel

Forgot your password?.

Academy FM Get Your Sounds To Match Professional Samples Via EQ Matching

Video Introducing this tutorial

اگر می خواهید قطعه موزیک ها و یا Sample ها و Beat هایی که می سازید ، در بازار جهانی قابل فروش باشند ، بایستی بر روی کیفیت آن ها کار کنید تا مورد توجه مخاطبان و بوِیژه تولید کنندگان قرار بگیرند.
فرآیندی که برای انجام این کار لازم است ، همگام سازی EQ یا همان EQ Matching است که در این کورس آموزشی بسیار ارزشمند با آن آشنا شده و مباحث تئوری و عملی انجام آن را بویژه در نرم افزار Logic Pro X یاد می گیرید. 

عنوان اصلی : Get Your Sounds To Match Professional Samples Via EQ Matching

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Academy FM است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 9 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

دوره ساخت موزیک های با کیفیت برای فروش با تکنیک EQ Matching نرم افزار لاجیک پرو اکس

You Have Got Gift 25% OFF

Use this Coupon Code “J3JKN396